PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Kính gửi Quý cơ quan/đơn vị,

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện cuộc khảo sát tình hình việc làm và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhằm hỗ trợ điều chỉnh chương trình, quy mô đào tạo, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gắn đào tạo với sử dụng. Kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đánh giá cao sự hợp tác của Quý cơ quan thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!

KHẢO SÁT ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Giới tính người trả lời *
A2. Chức vụ trong đơn vị *
A5. Cơ quan của Ông/Bà thuộc khu vực nào? *
A6. Ngành/lĩnh vực hoạt động/kinh doanh của đơn vị? *
A7. Số lao động trong đơn vị? *

B. NHÓM LAO ĐỘNG CÓ BẰNG ĐẠI HỌC ĐANG LÀM VIỆC

B1. Tỷ lệ người lao động có trình độ đại học trở lên trong tổng số lao động của đơn vị? (%)
B2. Ông/Bà cho biết vị trí công việc chính của nhóm nhân lực tốt nghiệp đại học này? (chọn 1 phương án có tỷ lệ nhiều nhất) *
B3. Ông/Bà đánh giá một cách tổng quan về sự phù hợp giữa sử dụng và đào tạo của lao động có trình độ đại học trong đơn vị (với 1 là thấp nhất; …5 là cao nhất)
B4. Mức độ hài lòng của ông/bà với đội ngũ lao động có trình độ đại học này? (với 1 = rất không hài lòng, 2 = không hài lòng, 3 = bình thường, 4= hài lòng, 5 = rất hài lòng)

C. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÓ BẰNG ĐẠI HỌC

C1. Trong một năm gần đây, đơn vị có tuyển thêm lao động có trình độ đại học không? *
C2: Cách thức đơn vị thường thông báo tuyển dụng bao gồm? (chọn 3 phương án thường làm nhất)
C3. Mức độ ưu tiên trong các tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học? (1: thấp nhất; …5: cao nhất)
C4. Ông/Bà đánh giá mức độ đáp ứng giữa đào tạo đối với yêu cầu công việc của người lao động có trình độ đại học ở một số tiêu chí cụ thể sau đây (1: thấp nhất; …5: cao nhất)
C5. Ông/Bà có thấy điều gì bất cập của nhân lực có trình độ đại học mới được tuyển dụng không? *
C6. Nếu có, xin Ông/Bà cho biết cụ thể bất cập đó là gì? (chọn 3 phương án bất cập nhất) *
C7. Sau khi tuyển dụng, đơn vị có thực hiện đào tạo, tập huấn thêm cho sinh viên mới được tuyển dụng không? *
C8. Tổng thời gian đào tạo, tập huấn thường là bao lâu? *
C9. Nội dung đào tạo, tập huấn chủ yếu là gì? *
C10. Theo Ông/Bà, các đơn vị sử dụng lao động có nên phối hợp tham gia hoạt động đào tạo nhân lực với các trường đại học không? *
C11. Theo Ông/Bà, các đơn vị này nên phối hợp như thế nào với trường đại học trong đào tạo nhân lực? *

D. LIÊN QUAN CMCN 4.0

D1. Đơn vị của Ông/Bà có quan tâm đến cuộc cách mạng khoa học công nghệ (CMCN 4.0) hiện nay không? *
D2. Mức độ tác động của CMCN 4.0 đến hoạt động của đơn vị: *
D3. Theo Ông/Bà, nhu cầu nhân lực trình độ đại học của đơn vị sẽ biến động như thế nào dưới tác động của CMCN 4.0? *
D4. Theo Ông/Bà, để đáp ứng yêu cầu công việc trong xu thế CMCN 4.0, sinh viên tốt nghiệp đại học cần bổ sung những kiến thức và kỹ năng gì? Với 1= biết 1 chút, 2= bình thường, 3= thành thạo, 4= rât thành thạo
Trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian trả lời!
error: Content is protected !!